Teminio integravimo sistema

„Vaivorykštės“ vadovėlio mokomosios medžiagos integravimo pagrindas – Pradinio ugdymo bendrojoje programoje nurodytos pasaulio pažinimo temos.

Teminio integravimo sistemą sudaro du aspektai. Pagrindiniu integravimo vienetu tampa savaitės tema, prie kurios derinami mokomieji dalykai. Pavyzdžiui, I klasėje sausio mėnesio pirmos savaitės tema ‒ „Dieną ir naktį tiksi laikrodžiai“. Iliustracijoje matyti, kaip kiekvienas mokomasis dalykas integruojamas savaitės temoje.

Savaitės temos jungiasi į bendresnę mėnesio temą, pavyzdžiui:
I klasė, Sausis – „Laiko ratas“
1 savaitė – „Dieną ir naktį tiksi laikrodžiai“
2 savaitė – „Bėga metai“
3 savaitė – „Kas ta istorija?“

Dėl moksleivių atostogų, švenčių ir mokytojui reikalingo rezervinio laiko dauguma mėnesio temų turi ne keturis, o tris potemius. Per ketverius metus jų aptariama apie 130.

„Vaivorykštės“ vadovėlio unikalumas – visas pasaulio pažinimo programos temas aprėpianti integruojančių temų sistema. Ji yra ir horizontali – visos temos išdėstomos per vienus mokslo metus, ir vertikali – ta pati ar panaši tema kasmet gali būti aptariama vis išsamiau, pereinant į aukštesnį lygį. Pavyzdžiui, vis detalesnis žmogaus kūno aptarimas, daugiau istorijos faktų, išsamiau aptariami gamtos procesai. Horizontalaus, per vienerius metus išdėstyto, matmens rišlumas grindžiamas nuosekliu metodiniu kalbų, matematikos ir kt. žinių pateikimu.