Projektinė veikla

Integruoto ugdymo tikslas ‒ išmokyti vaikus taikyti bendruosius ir dalykinius gebėjimus tyrinėjant, aptariant tikrovės reiškinius, kūrybiškai sprendžiant problemas. Visa tai geriausiai atsiskleidžia projektinėje veikloje. Kiekvieno mėnesio pabaigoje vykdomas mėnesio temą apibendrinantis projektas. Projektai gali būti susiję tiek su socialine, tiek su gamtamoksline problematika.

Pavyzdžiui, I klasės rugsėjo tema „Aš ir kiti“, savaičių temos – „Susipažinkime“, „Mano šeima“, „Kelias į mokyklą“, „Mokykla“. Apibendrinamasis mėnesio projektas siejasi su svarbia pirmaklasio patirtimi – kaip saugiai nueiti į mokyklą ir grįžti namo.