„Baltų lankų“ vadovėlių“ leidyklos vadovėlis „Vaivorykštė“ – integruoto ugdymo sprendimas, naujas požiūris į vaiką ir jo mokymo(si) procesą.