Integrating through constructing robots

Integrating through

constructing robots

In order to bring informal extra-curricular education closer to formal education, we suggest finalising each topic with practical work – constructing robots. “The Robotics Academy”, based on the integrated material presented in “Rainbow”, has developed scripts that allow each integrated topic to be completed with the creation of a robot. By linking formal and non-formal education, students can better understand how their knowledge and skills are used, how they can be applied to the world surrounding them.

Each robot script presented in the textbook includes an animated story about a robot who solved a problem, a detailed commentary for the teacher including the necessary steps, and a detailed robotic design instructions.


Vadovėlių komplekas "Vaivorykštė"

Vadovėlių komplektas „Vaivorykštė“

Pradinės mokyklos I–IV klasės integruoto ugdymo turinys perteikiamas vadovėlių komplektu „Vaivorykštė“. Vadovėlių komplektas patvirtintas Švietimo ir mokslo ministerijos kaip tinkamas naudoti ugdymo procese.

„Vaivorykštės“ vadovėlių komplektas sudarytas teminiu principu. Viena knyga skirta mėnesiui ir turi bendresnę temą. Mokomoji medžiaga suskirstyta savaitėmis: jų temos atspindi kurį nors konkretesnį bendrosios mėnesio temos aspektą. Kiekviename vadovėlyje jungiami visi mokomieji dalykai, atsižvelgiant į programoje nustatytą pamokų skaičių. Vienos pamokos medžiagai skiriamas atverstinis – du puslapiai.

 Vadovėlį papildo kita mokomoji medžiaga: pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, garso ir vaizdo įrašai. Vadovėlio ir pratybų komplektai turi popierinę ir skaitmeninę versiją. Mokytojo knyga, garso ir vaizdo įrašai, pratybų užduočių atsakymai, kita mokomoji bei metodinė medžiaga pateikiama skaitmeniniu formatu e.lankose.

Pratybų sąsiuvinis

Pratybų pasaulio pažinimo, gimtosios kalbos, matematikos, anglų kalbos ir muzikos mokomoji medžiaga dera su atitinkama vadovėlio tema ir atverstinio turiniu. Pratybos pateikiamos popierine ir skaitmenine versija. Skaitmeninėje ugdymo priemonėje e.lankos pateikiami kai kurių pratybose esančių užduočių atsakymai.

e. lankos – skaitmeninė ugdymo priemonė, į kurią įeina:
– vadovėlis ir pratybos,
– garso ir vaizdo įrašai,
– mokytojo knyga ir ugdymo planai,
– papildomos mokymo priemonės,
– individualus mokytojo archyvas.


Vadovėliai 4 Klasė

Ketvirtos klasės vadovėliai

„Vaivorykštė“ 4 kl. Rugsėjis
„Pagalvokime kitaip“

1 savaitė – „Žmogaus kūrybiškumas“

2 savaitė – „Daug pagaminame, daug suvartojame“

3 savaitė – „Kaip prasideda verslas“

4 savaitė – „Verslo planas“

„Vaivorykštė“ 4 kl. Spalis
„Viskas sukasi“

1 savaitė – „Nuolatinis judėjimas ratu“

2 savaitė – „Traukos dėsnis Žemėje ir visatoje“

3 savaitė – „Medžiagų prigimtis ir savybės“

„Vaivorykštė“ 4 kl. Lapkritis
„Kaip veikia žmogaus kūnas“

1 savaitė – „Kaip judame“

2 savaitė – „Kaip prisitaikome“

3 savaitė – „Kaip juntame aplinką“

„Vaivorykštė“ 4 kl. Gruodis
„Kuo tikime“

1 savaitė – „Pasaulio religijos“

2 savaitė – „Religijos Lietuvoje“

3 savaitė – „Visuomenės įvairovė“

„Vaivorykštė“ 4 kl. Sausis
„Šiandieninis pasaulis“

1 savaitė – „Pažvelkime į gaublį“

2 savaitė – „Žmonės keičia pasaulį“

3 savaitė – „Kaip išlaikyti savitumą“

„Vaivorykštė“ 4 kl. Vasaris
„Istorijos ženklai“

1 savaitė – „Senoji Lietuva“

2 savaitė – „Kaip pasipriešinti prievartai“

3 savaitė – „Atgimstanti tauta“

„Vaivorykštė“ 4 kl. Kovas
„Tikslas – nepriklausomybė“

1 savaitė – „Tarpukario Lietuva“

2 savaitė – „Iššūkių metas“

3 savaitė – „Dainuojanti revoliucija“

„Vaivorykštė“ 4 kl. Balandis
„Išsaugokime Žemę“

1 savaitė – „Žemės ir gyvybės atsiradimas“

2 savaitė – „Augalų įvairovė“

3 savaitė – „Aplinkos tvarkymas“

„Vaivorykštė“ 4 kl. Gegužė
„Kaip norėtume gyventi“

1 savaitė – „Įžymybės ir lyderiai“

2 savaitė – „Kartu keičiame pasaulį“

3 savaitė – „Tobulėju ir keičiuosi“

Ketvirtos klasės pratybų sąsiuviniai

„„Vaivorykštė“ 4 kl. Pratybų sąsiuvinis. Rugsėjis

„Vaivorykštė“ 4 kl. Pratybų sąsiuvinis. Spalis

„Vaivorykštė“ 4 kl. Pratybų sąsiuvinis. Lapkritis

„Vaivorykštė“ 4 kl. Pratybų sąsiuvinis. Gruodis

„Vaivorykštė“ 4 kl. Pratybų sąsiuvinis. Sausis

„Vaivorykštė“ 4 kl. Pratybų sąsiuvinis. Vasaris

„Vaivorykštė“ 4 kl. Pratybų sąsiuvinis. Kovas

„Vaivorykštė“ 4 kl. Pratybų sąsiuvinis. Balandis

„Vaivorykštė“ 4 kl. Pratybų sąsiuvinis. Gegužė


Vadovėliai 3 Klasė

Trečios klasės vadovėliai

„Vaivorykštė“ 3 kl. Rugsėjis
„Gyvename kartu“

1 savaitė – „Netikėti vasaros įspūdžiai“
2 savaitė – „Kodėl žmonės gyvena kartu?“
3 savaitė – „Taisyklės padeda gyventi“
4 savaitė – „Mes – piliečiai“

„Vaivorykštė“ 3 kl. Spalis
„Pažįstu ir saugau gamtą“

1 savaitė – „Stebime orų pasikeitimus“
2 savaitė – „Prisitaikymas prie gamtos sąlygų“
3 savaitė – „Paukščių stebėjimas“

„Vaivorykštė“ 3 kl. Lapkritis
„Aš – nebe vaikelis“

1 savaitė – „Kaip tu pasikeitei?“
2 savaitė – „Daugiau laisvės, daugiau atsakomybės“
3 savaitė – „Ar mano nuomonė svarbi?“

„Vaivorykštė“ 3 kl. Gruodis
„Kelionė aplink pasaulį“

1 savaitė – „Kaip nepasiklysti miške?“
2 savaitė – „Kaip nepaklysti jūroje?“
3 savaitė – „Kelionės aplink pasaulį“

„Vaivorykštė“ 3 kl. Sausis
„Laiko mašiną sukam į praeitį“

1 savaitė – „Praeitis – dabartis – ateitis“
2 savaitė – „Pagrindiniai žmonijos raidos etapai“
3 savaitė – „Šiuolaikinio pasaulio kontrastai“

„Vaivorykštė“ 3 kl. Vasaris
„Apie ką pasakoja gintaro pakabukas?“

1 savaitė – „Apie ką pasakoja archeologai?“
2 savaitė – „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė“
3 savaitė – „Atgimstanti tauta“

„Vaivorykštė“ 3 kl. Kovas
„Viskas juda, viskas keičiasi“

1 savaitė – „Žmonijos svajonės“
2 savaitė – „Mokslo stebuklai“
3 savaitė – „Svajonių miestas“

„Vaivorykštė“ 3 kl. Balandis
„Svajonės pildosi“

1 savaitė – „Vanduo – tai gyvybė“
2 savaitė – „Gebėjimas prisitaikyti“
3 savaitė – „Saugokime gamtą“

„Vaivorykštė“ 3 kl. Gegužė
„Gamtos darna“

1 savaitė – „Viskas susiję“
2 savaitė – „Gamtos įvairovė“
3 savaitė – „Žmogus – gamtos dalis“

Trečios klasės pratybų sąsiuviniai

„„Vaivorykštė“ 3 kl. Pratybų sąsiuvinis. Rugsėjis

„Vaivorykštė“ 3 kl. Pratybų sąsiuvinis. Spalis

„Vaivorykštė“ 3 kl. Pratybų sąsiuvinis. Lapkritis

„Vaivorykštė“ 3 kl. Pratybų sąsiuvinis. Gruodis

„Vaivorykštė“ 3 kl. Pratybų sąsiuvinis. Sausis

„Vaivorykštė“ 3 kl. Pratybų sąsiuvinis. Vasaris

„Vaivorykštė“ 3 kl. Pratybų sąsiuvinis. Kovas

„Vaivorykštė“ 3 kl. Pratybų sąsiuvinis. Balandis

„Vaivorykštė“ 3 kl. Pratybų sąsiuvinis. Gegužė


Translations into other languages

Translations into other languages

Several parts of the textbook have already been translated into English, Ukrainian.

The first grade’s January book “Wheel of Time” and fourth grade’s September book “Let’s Think Differently” have been translated into English.

The first grade’s September book “Others and I” and January book “Wheel of Time” have been translated into Ukrainian. These books have also been adapted to the Ukrainian cultural context.


Learning outside the school

Learning outside the school

In order to make the subject matter of the textbook more tangible, relatable, and reflective of real-life phenomena, it would be appropriate to organise some of the lessons outside school – to museums, parks or reservoirs, cultural events, surrounding companies or governmental institutions.

This kind of educational process will be supported and facilitated by the compilations of fellow teachers’ suggested tourist attractions and out-of-school scenarios that are in line with the Primary Education curriculum and the textbook topics.

The traditional out-of-school location which has long proven its educational advantages is the museum (history, ethnography, regional, foreground – for example, Energetics and Technology, Toys, Maritime Museum). Many museums offer prepared educational curricula which should be aligned with the subject matter of the textbook.

Natural cognitive, natural science, ecology topics are best discussed when visiting parks and nature reservoirs, where students can directly observe natural phenomena.

Collective trips to cultural events – concerts, performances, exhibitions – allow students to touch professional art, develop the perception of beauty, and easily associate them with the aesthetic aspect of the topics under discussion.

The real-world phenomena studied in school are better understood by visiting manufacturing, logistics, transport, and commerce companies. It is best to choose nearby businesses and/or parenting workplaces.

When getting acquainted with state governance, it is worth visiting governmental agencies and municipal institutions. Priority should be given to local authorities.


Project activities

Project activities

The goal of integrated education is to teach children to apply general and basic abilities in exploring, discussing real-life phenomena, and creatively solving problems. All this is best achieved in project activities. At the end of each month, a project summarizing the weekly topic is implemented. Projects can be related to both social and environmental issues.

For example, September topic of the first grade is “Others and I”, and the weekly topics are  “Let’s meet”, “My family”, “Path to school”, “School”. The summarizing project of the month relates to an important first grade experience – how to safely commute to school.


Adaptation of integration and teaching methods

Adaptation of integration and

teaching methods

The main purpose of the “Rainbow” textbook is to combine traditional teaching of subjects with thematic integration. Students need to acquire basic reading, writing, computing and other abilities, thus it is essential to keep up with the subjects taught in school. During the integration process, it is important to cover the topics in accordance to the requirements of each subject’s methodology, which ensures an efficient compliance of the Primary Education curriculum.

The consistency and systematicity of the textbook

An integrated textbook allows you to work consistently and systematically. Consistency is ensured by the daily and not episodic integration of different disciplines and methodically coherent presentation of languages’, mathematics’, and other disciplines’ teaching materials. The systematicity of such education is based on the fact that integrated teaching encompasses the entire Primary Education curriculum.

A coherent and systematic integrated education can only be ensured by a full textbook or other educational tool covering the whole learning process. It allows for a daily integration of educational materials according to the weekly topic, and a monthly summary achieved through completing a project activity.


The system of thematic integration

The system of thematic integration

The core of integration of the “Rainbow” textbook teaching material is the topics of the world cognition (the introduction to the natural and the social environment) indicated in the Primary Education curriculum.

The thematic integration system consists of two aspects. The main unit of integration becomes the topic of the week, while other subjects are organised around it. For example, in grade 1, the topic of the first week of January is “The clocks tick day and night”. The illustration shows how each subject is integrated into the topic of the week.

The weekly topics are linked to a more general monthly topic, for example:
Grade 1, January – Wheel of Time
Week 1 – “Clocks tick day and night”
Week 2 – “Time flies”
Week 3 – “What’s the story?”

Due to school holidays and the teachers’ reserve time, most of the monthly topics have three and not four topics. Therefore, over the course of four years, about 130 topics are covered.

The uniqueness of the “Rainbow” textbook lies in the system of thematic integration, which covers all the topics of the world cognition curruculum. It is both horizontal – all topics are set in one school year, and vertical – the same or a similar topic can be discussed in more and more detail each year moving towards a higher level. For example, a more elaborate discussion of the human body, more historical facts, or a more specific discussion of the natural processes. The coherence of the horizontal unit laid out in one year, is based on a consistent and methodological presentation of knowledge in languages, mathematics, and other disciplines.


Textbook pack “Rainbow”

Textbook pack “Rainbow”

The “Rainbow” covers the content of the integrated education of the primary school grades 1–4. The textbook pack is approved by the Ministry of Education and Science as suitable for use in the educational process.

The “Rainbow” textbook uses the thematic principle of organisation. One book is meant for a month and each provides a more general topic. Teaching materials are divided into weeks: their topics reflect some more specific aspect of the monthly general topic. Each textbook combines all subjects, taking into account the number of lessons set in the curriculum. The material for one lesson is presented on a two-page.

The textbook is complemented by other teaching materials: a workbook, a teacher’s book, audio and video recordings. The textbook and workbook packs have both paper and digital versions. The teacher’s book, audio and video recordings, workbook, answer key and other teaching and methodological materials are provided in digital format in e.lankos.

The workbook

Practical tasks, world cognition, native language, mathematics, English language and music teaching materials are consistent with the relevant topic in the textbook and the content on the relative two-page. Workbook is provided in paper and digital versions. There is also a workbook with answer key.

e.lankos is a digital educational tool which includes:
– a textbook and a workbook,
– audio and video recordings,
– teacher’s book and lesson plans,
– additional educational tools,
– individual teacher’s archive.