Mokymasis už mokyklos ribų

Kad vadovėlio temos mokiniams taptų apčiuopiamos, įtaigiai atspindinčios tikrovės reiškinius, derėtų dalį pamokų perkelti už mokyklos ribų – į muziejus, parkus ar draustinius, kultūros renginius, aplinkines įmones ar valdžios įstaigas. Tokio pobūdžio ugdymo procesą padės organizuoti kolegų mokytojų parengti lankytinų vietų aprašai ir užklasinės veiklos scenarijai, atitinkantys Pradinio ugdymo bendrąją programą ir vadovėlio temas. Mokytojų parengtą medžiagą galima rasti skaitmeninėje ugdymo priemonėje e.lankos.

Tradicinė, seniai savo privalumus įrodžiusi mokymosi už mokyklos ribų vieta yra muziejai (istorijos, etnografijos, regioniniai, šakiniai – pavyzdžiui, Energetikos ir technikos, Žaislų, Jūrų muziejus). Daug muziejų turi edukacines programas; jas reikėtų suderinti su vadovėlio temomis.

Gamtos pažinimo, gamtamokslinių tyrimų, ekologijos temas geriausia aptarti lankantis parkuose, gamtos rezervatuose, kur mokiniai gali tiesiogiai stebėti gamtos reiškinius.

Kolektyvinės išvykos į kultūros renginius – koncertus, spektaklius, parodas – leidžia mokiniams prisiliesti prie profesionaliojo meno, ugdo grožio pajautą ir lengvai susiejamos su estetiniu aptariamų temų aspektu.

Mokykloje nagrinėjamus tikrovės reiškinius padeda geriau pažinti apsilankymas gamybos, logistikos, transporto, prekybos įmonėse. Geriausia rinktis netoliese įsikūrusias įmones, tėvų darbovietes.

Susipažįstant su valstybės valdymu, verta apsilankyti valstybinės valdžios ir savivaldos įstaigose. Prioritetu reikėtų laikyti vietinės valdžios įstaigas.