Integruotas ugdymas

Integruotas ugdymas – šiuolaikiškas metodas, pagrįstas mokomųjų dalykų jungimu pagal temas, reiškinių tyrimu ir aptarimu (teminiu integravimu). Integruotas ugdymas leidžia sudaryti vientisą pasaulio vaizdą, susieti dalykinius gebėjimus (apimamos visos pradinio ugdymo disciplinos) ir bendruosius gebėjimus – vaiko saviraišką, bendravimo įgūdžius, mokėjimą mokytis, kūrybiškumą ir kt.

Bendrieji ir dalykiniai gebėjimai ugdomi aptariant tikrovės reiškinius, sprendžiant problemas, bendradarbiaujant grupėje, tyrinėjant, rengiant projektus, atliekant kūrybines užduotis.

Mokomųjų dalykų integravimas ypač svarbus pradiniu ugdymo tarpsniu, nes šio amžiaus mokiniai suvokia aplinką kaip nedalomą visumą.