Integruojame kurdami robotus

Siekdami prie formaliojo ugdymo priartinti neformalųjį užklasinį ugdymą, siūlome temų aptarimą baigti praktine veikla – konstruoti su jomis susijusius robotus. „Robotikos akademija“, remdamasi „Vaivorykštėje“ pateikta integravimo medžiaga, sukūrė scenarijų, kurie leidžia kiekvieną integruotą temą baigti roboto kūrimu. Siejant formalųjų ir neformalųjį ugdymą mokiniai gali geriau suprasti, kuo jų įgytos žinios bei gebėjimai yra naudingi, kaip tai galima pritaikyti supančiame pasaulyje.

Robotų kūrimo scenarijai susideda iš animuoto pasakojimo apie roboto pagalbą sprendžiant problemą, išsamaus komentaro mokytojui su šios veiklos etapais ir detalios roboto kūrimo instrukcijos.