Apie Vaivorykštę

Integruotas ugdymas

Integruotas ugdymas – šiuolaikiškas metodas, pagrįstas mokomųjų dalykų jungimu pagal temas, reiškinių tyrimu ir aptarimu (teminiu integravimu).

Skaityti Daugiau
Integruotas ugdymas

Integruotas ugdymas – šiuolaikiškas metodas, pagrįstas mokomųjų dalykų jungimu pagal temas, reiškinių tyrimu ir aptarimu (teminiu integravimu).

Skaityti Daugiau
Teminio integravimo sistema

„Vaivorykštės“ vadovėlio mokomosios medžiagos integravimo pagrindas – Pradinio ugdymo bendrojoje programoje nurodytos pasaulio pažinimo temos.

Skaityti Daugiau
Teminio integravimo sistema

„Vaivorykštės“ vadovėlio mokomosios medžiagos integravimo pagrindas – Pradinio ugdymo bendrojoje programoje nurodytos pasaulio pažinimo temos.

Skaityti Daugiau
Integravimo ir mokomųjų dalykų metodikos derinimas

Pagrindinis „Vaivorykštės“ vadovėlio tikslas – suderinti tradicinį dalykų mokymą su teminiu integravimu. Mokiniai turi įgyti bazinių skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir kitų gebėjimų, todėl itin svarbu neatitrūkti nuo mokomųjų dalykų.

Skaityti Daugiau
Integravimo ir mokomųjų dalykų metodikos derinimas

Pagrindinis „Vaivorykštės“ vadovėlio tikslas – suderinti tradicinį dalykų mokymą su teminiu integravimu. Mokiniai turi įgyti bazinių skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir kitų gebėjimų, todėl itin svarbu neatitrūkti nuo mokomųjų dalykų.

Skaityti Daugiau
Vadovėlių komplektas „Vaivorykštė“

Pradinės mokyklos I–IV klasės integruoto ugdymo turinys perteikiamas vadovėlių komplektu „Vaivorykštė“. Vadovėlių komplektas patvirtintas Švietimo ir mokslo ministerijos kaip tinkamas naudoti ugdymo procese.

Skaityti Daugiau
Vadovėlių komplektas „Vaivorykštė“

Pradinės mokyklos I–IV klasės integruoto ugdymo turinys perteikiamas vadovėlių komplektu „Vaivorykštė“. Vadovėlių komplektas patvirtintas Švietimo ir mokslo ministerijos kaip tinkamas naudoti ugdymo procese.

Skaityti Daugiau
Projektinė veikla

Integruoto ugdymo tikslas ‒ išmokyti vaikus taikyti bendruosius ir dalykinius gebėjimus tyrinėjant, aptariant tikrovės reiškinius, kūrybiškai sprendžiant problemas.

Skaityti Daugiau
Projektinė veikla

Integruoto ugdymo tikslas ‒ išmokyti vaikus taikyti bendruosius ir dalykinius gebėjimus tyrinėjant, aptariant tikrovės reiškinius, kūrybiškai sprendžiant problemas.

Skaityti Daugiau
Gamtamoksliniai tyrimai

„Vaivorykštės“ tikslas – integruoti gamtamokslinius tyrimus į įvairiapusį temų nagrinėjimą, todėl skaitmeninėje ugdymo priemonėje e.lankos pateikiama gamtamokslinių priemonių panaudojimo integruotoje veikloje aprašymų.

Gamtamoksliniai tyrimai

„Vaivorykštės“ tikslas – integruoti gamtamokslinius tyrimus į įvairiapusį temų nagrinėjimą, todėl skaitmeninėje ugdymo priemonėje e.lankos pateikiama gamtamokslinių priemonių panaudojimo integruotoje veikloje aprašymų.

Mokymasis už mokyklos ribų

Kad vadovėlio temos mokiniams taptų apčiuopiamos, įtaigiai atspindinčios tikrovės reiškinius, derėtų dalį pamokų perkelti už mokyklos ribų – į muziejus, parkus ar draustinius, kultūros renginius, aplinkines įmones ar valdžios įstaigas.

Skaityti Daugiau
Mokymasis už mokyklos ribų

Kad vadovėlio temos mokiniams taptų apčiuopiamos, įtaigiai atspindinčios tikrovės reiškinius, derėtų dalį pamokų perkelti už mokyklos ribų – į muziejus, parkus ar draustinius, kultūros renginius, aplinkines įmones ar valdžios įstaigas.

Skaityti Daugiau
Integruojame kurdami robotus

Siekdami prie formaliojo ugdymo priartinti neformalųjį užklasinį ugdymą, siūlome temų aptarimą baigti praktine veikla – konstruoti su jomis susijusius robotus.

Skaityti Daugiau
Integruojame kurdami robotus

Siekdami prie formaliojo ugdymo priartinti neformalųjį užklasinį ugdymą, siūlome temų aptarimą baigti praktine veikla – konstruoti su jomis susijusius robotus.

Skaityti Daugiau
Vertimai į kitas kalbas

Šiuo metu kelios vadovėlio dalys išverstos į anglų, ukrainiečių kalbą.

Skaityti Daugiau
Vertimai į kitas kalbas

Šiuo metu kelios vadovėlio dalys išverstos į anglų, ukrainiečių kalbą.

Skaityti Daugiau
Telkiame bendruomenę

Kadangi integruoto ugdymo metodika dar tik kuriama, labai svarbu remtis ją taikančių mokytojų patirtimi. Raginame su „Vaivorykšte“ dirbančius kolegas dalytis savo laimėjimais ir atradimais, drauge spręsti darbe kylančias problemas, svarstyti aktualius šiuolaikiško pradinio ugdymo klausimus, pavyzdžiui, kaip vertinti mokinių integruoto mokymosi gebėjimus. Taigi aktyviausius su „Vaivorykšte“ dirbančius mokytojus kviečiame burtis į bendruomenę.

Telkiame bendruomenę

Kadangi integruoto ugdymo metodika dar tik kuriama, labai svarbu remtis ją taikančių mokytojų patirtimi. Raginame su „Vaivorykšte“ dirbančius kolegas dalytis savo laimėjimais ir atradimais, drauge spręsti darbe kylančias problemas, svarstyti aktualius šiuolaikiško pradinio ugdymo klausimus, pavyzdžiui, kaip vertinti mokinių integruoto mokymosi gebėjimus. Taigi aktyviausius su „Vaivorykšte“ dirbančius mokytojus kviečiame burtis į bendruomenę.