Vadovėlis „Vaivorykštė“ ir 3 klasėje tęsia ankstesnes tradicijas. Kaip ir 2 klasės vadovėlyje, kiekvienoje mėnesio knygoje integruojama aštuonių disciplinų – Pasaulio pažinimo, Gimtosios kalbos, Matematikos, Anglų kalbos, Dailės ir technologijų, Muzikos – pamokoms reikalinga medžiaga. Dalykus sieja mėnesio ir savaičių temos. Mėnesio pabaigoje siūloma įgyvendinti projektus, kurių metu mokiniai ne tik įtvirtins dalykines žinias, bet ir mokysis pritaikyti jas praktiškai.

Vadovėlio ugdymo turinys parengtas pagal Bendrąsias ugdymo programas. Integruojant mokomuosius dalykus, žinios atrenkamos ir dėstomos taip, kad pasaulis mokiniui skleistųsi kaip prasminga sąryšinga visuma. Visi mokomieji dalykai, net ir turėdami savitų uždavinių, siekia bendro tikslo – padeda įgyti vertybinių nuostatų, žinių, įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų prisitaikyti ir sėkmingai veikti greitai kintančioje aplinkoje.
„Vaivorykštės“ turinys orientuota...

Vadovėlis „Vaivorykštė“ ir 3 klasėje tęsia ankstesnes tradicijas. Kaip ir 2 klasės vadovėlyje, kiekvienoje mėnesio knygoje integruojama aštuonių disciplinų – Pasaulio pažinimo, Gimtosios kalbos, Matematikos, Anglų kalbos, Dailės ir technologijų, Muzikos – pamokoms reikalinga medžiaga. Dalykus sieja mėnesio ir savaičių temos. Mėnesio pabaigoje siūloma įgyvendinti projektus, kurių metu mokiniai ne tik įtvirtins dalykines žinias, bet ir mokysis pritaikyti jas praktiškai.

Vadovėlio ugdymo turinys parengtas pagal Bendrąsias ugdymo programas. Integruojant mokomuosius dalykus, žinios atrenkamos ir dėstomos taip, kad pasaulis mokiniui skleistųsi kaip prasminga sąryšinga visuma. Visi mokomieji dalykai, net ir turėdami savitų uždavinių, siekia bendro tikslo – padeda įgyti vertybinių nuostatų, žinių, įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų prisitaikyti ir sėkmingai veikti greitai kintančioje aplinkoje.
„Vaivorykštės“ turinys orientuotas į dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą. Didelis dėmesys skiriamas kūrybiškumui ir mokėjimui mokytis. Vadovėlio autoriai laikosi nuostatos, kad mokiniai turi kūrybiškai mąstyti ir veikti kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Kūrybiškumas siejamas su lankstumu, atvirumu naujovėms, gebėjimu kelti idėjas, kritiškai mąstyti, vertinti, ieškoti sąsajų ir galimų sprendimų variantų, todėl tampa aktualus visoms disciplinoms ir pamokoms.

Vadovėlyje pateikiamos užduotys leidžia mokytojui tikslingai panaudoti ugdymo laiką ir pamoką organizuoti taikant inovatyvius – patobulintus tradicinius ir visiškai naujus – mokymo metodus. Jie skatina mokinius veikti, aktyviai dalyvauti ugdymo procese, žinias įsisavinti patiriant, išgyvenant, įgyvendinant, kuriant.
„Vaivorykštės“ 3 kl. komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuviniai, mokytojo knyga, garso įrašai.

 • 03-01

  „Vaivorykštė“ 3 kl. Rugsėjis
  „Gyvename kartu“

  1 savaitė – „Netikėti vasaros įspūdžiai“
  2 savaitė – „Kodėl žmonės gyvena kartu?“
  3 savaitė – „Taisyklės padeda gyventi“
  4 savaitė – „Mes – piliečiai“

 • 03-02

  „Vaivorykštė“ 3 kl. Spalis
  „Pažįstu ir saugau gamtą“

  1 savaitė – „Stebime orų pasikeitimus“
  2 savaitė – „Prisitaikymas prie gamtos sąlygų“
  3 savaitė – „Paukščių stebėjimas“

 • 03-03

  „Vaivorykštė“ 3 kl. Lapkritis
  „Aš – nebe vaikelis“

  1 savaitė – „Kaip tu pasikeitei?“
  2 savaitė – „Daugiau laisvės, daugiau atsakomybės“
  3 savaitė – „Ar mano nuomonė svarbi?“

 • 03-04

  „Vaivorykštė“ 3 kl. Gruodis
  „Kelionė aplink pasaulį“

  1 savaitė – „Kaip nepasiklysti miške?“
  2 savaitė – „Kaip nepaklysti jūroje?“
  3 savaitė – „Kelionės aplink pasaulį“

 • 03-05

  „Vaivorykštė“ 3 kl. Sausis
  „Laiko mašiną sukam į praeitį“

  1 savaitė – „Praeitis – dabartis – ateitis“
  2 savaitė – „Pagrindiniai žmonijos raidos etapai“
  3 savaitė – „Šiuolaikinio pasaulio kontrastai“

 • 03-06

  „Vaivorykštė“ 3 kl. Vasaris
  „Apie ką pasakoja gintaro pakabukas?“

  1 savaitė – „Apie ką pasakoja archeologai?“
  2 savaitė – „Lietuvos didžioji kunigaikštystė“
  3 savaitė – „Atgimstanti tauta“

 • 03-07

  „Vaivorykštė“ 3 kl. Kovas
  „Viskas juda, viskas keičiasi“

  1 savaitė – „Viskas juda“
  2 savaitė – „Elektra“
  3 savaitė – „Viskas keičiasi“

 • 03-08

  „Vaivorykštė“ 3 kl. Balandis
  „Svajonės pildosi“

  1 savaitė – „Žmonijos svajonės“
  2 savaitė – „Mokslo stebuklai“
  3 savaitė – „Svajonių miestas“

 • 03-09

  „Vaivorykštė“ 3 kl. Gegužė
  „Gamtos darna“

  1 savaitė – „Viskas susiję“
  2 savaitė – „Gamtos įvairovė“
  3 savaitė – „Žmogus – gamtos dalis“