Tematiškai integruotą vadovėlį „Vaivorykštė“ 2 kl. sudaro bendra tema susietos 9 knygos. Kiekvienoje jų pateikiama 8 mokomųjų dalykų – Pasaulio pažinimo, Gimtosios kalbos, Matematikos, Anglų kalbos, Dailės, Muzikos, Šokio ir Etikos – pamokoms reikalinga medžiaga. Kiekvienas mėnuo turi bendrą mėnesio ir savaičių temas, kurias diktuoja Pasaulio pažinimo dalyko programa. Remiantis šiomis temomis integruojami visi mokomieji dalykai.

Vadovėlio turinys parengtas pagal Bendrąsias pradinio ugdymo programas, atitinka jose keliamus tikslus, uždavinius ir įgyvendina vieną iš pagrindinių programos nuostatų – integruoto ugdymo modelio taikymą pradiniame ugdyme.

Siekiant dar labiau integruoti dalykus ir padėti mokiniams praktiškai įtvirtinti mėnesio mokomąją medžiagą, kiekvieno mėnesio knygos gale pateikiamas apibendrinamasis projektas. Medžiaga projektui renkama visą mėnesį, o sumanymas į...

Tematiškai integruotą vadovėlį „Vaivorykštė“ 2 kl. sudaro bendra tema susietos 9 knygos. Kiekvienoje jų pateikiama 8 mokomųjų dalykų – Pasaulio pažinimo, Gimtosios kalbos, Matematikos, Anglų kalbos, Dailės, Muzikos, Šokio ir Etikos – pamokoms reikalinga medžiaga. Kiekvienas mėnuo turi bendrą mėnesio ir savaičių temas, kurias diktuoja Pasaulio pažinimo dalyko programa. Remiantis šiomis temomis integruojami visi mokomieji dalykai.

Vadovėlio turinys parengtas pagal Bendrąsias pradinio ugdymo programas, atitinka jose keliamus tikslus, uždavinius ir įgyvendina vieną iš pagrindinių programos nuostatų – integruoto ugdymo modelio taikymą pradiniame ugdyme.

Siekiant dar labiau integruoti dalykus ir padėti mokiniams praktiškai įtvirtinti mėnesio mokomąją medžiagą, kiekvieno mėnesio knygos gale pateikiamas apibendrinamasis projektas. Medžiaga projektui renkama visą mėnesį, o sumanymas įgyvendinamas sujungiant kiekvieno mėnesio paskutinės dienos pamokas, per kurias praktiškai panaudojamos įgytos skirtingų disciplinų žinios ir įgūdžiai.

Antros klasės mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžiai jau geresni, todėl daug daugiau dėmesio skiriama literatūriniam lavinimui: vadovėlyje pateikiama lietuvių ir užsienio autorių kūrinių, periodinių, informacinių leidinių ištraukų. Daugėja kūrybinių ir teksto suvokimo užduočių. Ugdomas sąmoningas ir pasirinkti gebantis skaitytojas.

Antra klasė – pirmieji užsienio kalbos mokymosi metai. Anglų kalbos pamokose remiamasi nuostata, jog ankstyvajame amžiuje vaikai turi įgimtą gebėjimą išmokti kalbėti svetima kalba žaisdami, be didesnių pastangų. Kuriant užduotis galvota apie smalsius antrokus, kurie natūraliai įsimena garsus, žodžius ir frazes, pasikartojančias komiksuose, dainelėse, skanduotėse.

Vadovėlyje gausu idėjų, padedančių efektyviai plėtoti mokinių komunikacinius gebėjimus. Ypač pabrėžiamas produktyvus mokymasis. Įvairiomis užduotimis mokiniai skatinami įgyti tolesniam sėkmingam mokymuisi reikalingų gebėjimų, pritaikyti juos visų dalykų pamokose.

„Vaivorykštės“ 2 kl. komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuviniai, mokytojo knyga, garso įrašai.

Vadovėlis įtrauktas į Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazę.

 • Pradinukai_2-kl_rugsejis_virsas_mini

  Vaivorykštė 2 kl. Rugsėjis
  „Naujiena“

  1 savaitė – „Grįžome į mokyklą“
  2 savaitė – „Atostogos baigėsi“
  3 savaitė – „Aplinka keičiasi“
  4 savaitė – „Kas naujo?“

 • Pradinukai_2-kl_spalis_virsas_mini

  Vaivorykštė 2 kl. Spalis
  „Mano kūnas“

  1 savaitė – „Žmogaus kūnas“
  2 savaitė – „Esame skirtingi“
  3 savaitė – „Nauja gyvybė“

 • Pradinukai_2-kl_lapkritis_virsas_mini

  Vaivorykštė 2 kl. Lapkritis
  „Diena – naktis“

  1 savaitė – „Saulė ir mėnulis“
  2 savaitė – „Miegas ir sapnai“
  3 savaitė – „Tamsos karalystė“

 • Pradinukai_2-kl_gruodis_virsas_mini

  Vaivorykštė 2 kl. Gruodis
  „Ledo karalystė“

  1 savaitė – „Šaltis ir šiluma“
  2 savaitė – „Vanduo. Sniegas. Ledas“
  3 savaitė – „Širdies šiluma“

 • Pradinukai_2-kl_sausis_virsas_mini

  Vaivorykštė 2 kl. Sausis
  „Gyva ir negyva“

  1 savaitė – „Mus supantys daiktai“
  2 savaitė – „Gyvoji gamta“
  3 savaitė – „Elektra – tai energija“

 • Pradinukai_2-kl_vasaris_virsas_mini

  Vaivorykštė 2 kl. Vasaris
  „Mano valstybė“

  1 savaitė – „Mano šeimos istorija“
  2 savaitė – „Gyvename greta“
  3 savaitė – „Mūsų valstybė“

 • Pradinukai_2-kl_kovas_virsas_mini

  Vaivorykštė 2 kl. Kovas
  „Mes ir mūsų kaimynai“

  1 savaitė – „Lietuvos žemėlapis“
  2 savaitė – „Lietuvos kaimynės“
  3 savaitė – „Kaip sutariame?“

 • Pradinukai_2-kl_balandis_virsas_mini

  Vaivorykštė 2 kl. Balandis
  „Žmogus ir gamta“

  1 savaitė – „Vanduo – tai gyvybė“
  2 savaitė – „Gebėjimas prisitaikyti“
  3 savaitė – „Saugokime gamtą“

 • Pradinukai_2-kl_geguze_virsas_mini

  Vaivorykštė 2 kl. Gegužė
  „Mus supantys ženklai“

  1 savaitė – „Pažįstami ženklai“
  2 savaitė – „Kalbame ir be žodžių“
  3 savaitė – „Kuriame savo ženklus“