Integruotas Ugdymas

Integracija – tai skirtingų dalykų jungimas į visumą. Integruotas ugdymas – tai skirtingų mokomųjų dalykų jungimas. Integracija pradinėje mokykloje – vienas iš svarbiausių šiuolaikinio ugdymo proceso bruožų. Tai kvietimas pažvelgti į mokinį ir jį supantį pasaulį kaip į nedalomą visumą.
Integruoto ugdymo idėjos turi gilias istorines ištakas ir sparčiai plinta visame pasaulyje. Metodiniu požiūriu išskiriami keli mokomosios medžiagos integracijos lygiai: nuo pavienių tarpdalykinių saitų iki struktūrinės integracijos, kai skirtingą mokomąją medžiagą sujungia universalūs mąstymo modeliai.
Mokomosios medžiagos integracija priskiriama prie aukštesniųjų mokinio gebėjimų ugdymo. Tai reiškia, kad mokinys ne vien suvokia pasaulį kaip visumą, bet moka vieno dalyko žinias pritaikyti kitam dalykui pažinti, įgunda ieškoti skirtingų gyvenimo reiškinių saitų, suvokia save kaip neatskiriamą supančios aplinkos dalį.
Iki šiol Lietuvoje nebuvo nuo pat pradžių integruotai kuriamo vadovėlio. Vadovėlių komplekte „Vaivorykštė“ siūlomas naujas, sistemingas mokomosios medžiagos integravimas. Pirmoje ir antroje klasėse remiamasi teminiu integravimu, o trečioje, ketvirtoje žengiama ir į struktūrinio integravimo sritį – ne tik siūloma į aptariamus dalykus pažvelgti iš skirtingų dalykų pozicijų, bet ir ugdomi gebėjimai pritaikyti universalius mokslinio, meninio mąstymo, socialinių problemų sprendimo modelius.
Integravimo šerdimi „Vaivorykštės“ vadovėlyje pasirinkta pasaulio pažinimo medžiaga, kurią nurodo pradinio ugdymo programos. Vadinasi, vadovėlyje derinami du metodiniai tinkleliai: pasaulio pažinimo siūlomų temų sąrašas ir atskirų dalykų ugdymo tikslai, kuriuos taip pat apibrėžia galiojančios pradinio ugdymo programos.

ugdymo programos schema

Trečios ir ketvirtos klasės ciklo vadovėlių komplektuose, be integruoto dalykinio ugdymo, daugiau dėmesio bus skiriama ir emociniam mokinių raštingumui. Dalykinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymas nebus atsietas. Pastarųjų problematika įsilies į integruoto dalykinio ugdymo turinį. Taip esmingai pasistūmėsime visuminio, arba holistinio, mokinių ugdymo link.