Apie projektą

Vaivorykštė Autoriai

VILMA BAČKIŪTĖ

Anglų kalba

Studijavo anglų filologiją Vilniaus universitete. Daugiau kaip dešimt metų dirbo anglų kalbos mokytoja ir dėstytoja. Turi ankstyvojo, vaikų ir suaugusiųjų, profesinės anglų kalbos mokymo patirties. Yra įgijusi lektorės metodininkės (angl. teacher trainer) kvalifikaciją.
Aktyviai dirbo lektore nacionalinėse ir tarptautinėse mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo programose, sukū...

Studijavo anglų filologiją Vilniaus universitete. Daugiau kaip dešimt metų dirbo anglų kalbos mokytoja ir dėstytoja. Turi ankstyvojo, vaikų ir suaugusiųjų, profesinės anglų kalbos mokymo patirties. Yra įgijusi lektorės metodininkės (angl. teacher trainer) kvalifikaciją.
Aktyviai dirbo lektore nacionalinėse ir tarptautinėse mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo programose, sukūrė ir įgyvendino kelias kvalifikacijos kėlimo programas. Iki 2012 m. dirbo projektų vadove Britų taryboje Lietuvoje ir sėkmingai įgyvendino šiuos projektus: „Teaching Content Through English“, „Teaching English to Young Learners“, „ELT in Lithuania Survey“, „Teaching English to the Visually Impaired“, „Language Rich Europe“ ir kt. Turi darbo su tarptautinėmis organizacijomis patirties. Aktyviai bendradarbiauja su Europos Komisijos darbo grupe kalboms mokyti.
Yra anglų kalbos vadovėlių „Limelight“ 11–12 kl. (Šviesa, Kaunas, 2004–2005) ir „Tactical English for Land Forces in Peace Support Operations“ (UAB Laureta, Vilnius, 2000) bendraautorė. „Vaivorykštės“ 2–3 kl. vadovėlių anglų kalbos dalyko autorė.


VAIVA SCHOROŠKIENĖ

Gimtoji kalba

Studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), apgynė disertaciją tema „Kūrybiniai teksto darbai – svarbi pradinės mokyklos mokinių kūrybinių nuostatų ugdymo sąlyga“. Šiuo metu dirba Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo pagrindų katedroje dėstytoja. Parengė metodinių leidinių būsimiems mokytojams („Lietuvių kalba ir vaiko kompetencijų ugdymas: teks...

Studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), apgynė disertaciją tema „Kūrybiniai teksto darbai – svarbi pradinės mokyklos mokinių kūrybinių nuostatų ugdymo sąlyga“. Šiuo metu dirba Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo pagrindų katedroje dėstytoja. Parengė metodinių leidinių būsimiems mokytojams („Lietuvių kalba ir vaiko kompetencijų ugdymas: tekstas“), pratybų sąsiuvinių pradinukams („Kuriame pasaką: kūrybinės kalbos ugdymo užduotys pradinukams“, 2 sąs.). Taip pat parašė ne vieną mokslinį straipsnį apie pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymą. „Vaivorykštės“ 2–3 kl. vadovėlių gimtosios kalbos dalyko autorė.


DANUTĖ IR ARKADIJUS KISELIOVAI

Matematika

Socialinių mokslų docentė daktarė, pradinių klasių mokytoja ekspertė Danutė Kiseliova ir socialinių mokslų profesorius, fizinių mokslų daktaras Arkadijus Kiseliovas pirmieji atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje sukūrė ir išleido alternatyvius matematikos vadovėlius pradinėms klasėms „Matematikos pasaulyje“. Vėliau, pasikeitus bendrosioms programoms, parašė naują seriją – „Matematika“. Šiuo metu yra...

Socialinių mokslų docentė daktarė, pradinių klasių mokytoja ekspertė Danutė Kiseliova ir socialinių mokslų profesorius, fizinių mokslų daktaras Arkadijus Kiseliovas pirmieji atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje sukūrė ir išleido alternatyvius matematikos vadovėlius pradinėms klasėms „Matematikos pasaulyje“. Vėliau, pasikeitus bendrosioms programoms, parašė naują seriją – „Matematika“. Šiuo metu yra „Vaivorykštės“ 1–4 kl. vadovėlių matematikos dalyko autoriai, „Vaivorykštės“ 1 kl. vadovėlio pasaulio pažinimo dalyko bendraautoriai.
Yra dviejų knygų, mokslinės monografijos „Matematinių gebėjimų diagnostika“, metodinių mokymo priemonių studentams ir mokytojams autoriai. Publikavo per 500 įvairių darbų – leidinių studentams, mokytojams, moksleiviams, mokslinių, metodinių straipsnių ir t. t.
Organizuoja mokslines metodines respublikines ir tarptautines matematikos didaktikos konferencijas, 4–5 kl. matematikos olimpiadas (2013 m. įvyko XV trijų etapų (mokyklos, miesto / rajono, šalies) ir X tarptautinė olimpiados).


SAULIUS VILUTIS

Pasaulio pažinimas

Šiaulių universitete įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir specialiojo pedagogo bei logopedo kvalifikacijas. Ten pat jam suteiktas švietimo vadybos magistro laipsnis ir užsienio kalbos mokytojo kvalifikacija. Šiaulių Centro pradinėje mokykloje ilgai dirbo anglų kalbos ir pradinių klasių mokytoju. 2007 m. jam suteiktas Šiaulių metų mokytojo garbės vardas. Šiuo metu yra šios mokyklos direktoriaus ...

Šiaulių universitete įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir specialiojo pedagogo bei logopedo kvalifikacijas. Ten pat jam suteiktas švietimo vadybos magistro laipsnis ir užsienio kalbos mokytojo kvalifikacija. Šiaulių Centro pradinėje mokykloje ilgai dirbo anglų kalbos ir pradinių klasių mokytoju. 2007 m. jam suteiktas Šiaulių metų mokytojo garbės vardas. Šiuo metu yra šios mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ ekspertas metodininkas, „Vaivorykštės“ 3–4 kl. vadovėlių pasaulio pažinimo dalyko bendraautoris.
14 metų buvo aktyvus tarptautinio „Step by Step“ projekto dalyvis. Kaip projektų „Conflict Resolution in Primary School in Europe“, „Children as Researchers“ dalyvis dalijosi patirtimi su užsienio šalių mokytojais. 2008 m. tapo atnaujintų ugdymo programų švietimo konsultantu, bendradarbiaudamas su Mokyklų tobulinimo centru vedė ir autorinius seminarus pradinių klasių mokytojams visoje Lietuvoje. Dirbo ne viename Ugdymo plėtotės centro projekte. Nuo 2011 m. dalyvauja tarptautiniame mokyklų mainų projekte „Play and Discover Europe“, o nuo 2002 m. Europos šalių studentai, dalyvaujantys „Erasmus“ programoje, kasmet atlieka penkių savaičių praktiką Sauliaus Vilučio klasėje.


RITA MIKUČIONYTĖ

Dailė

Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) įgijo vaizduojamojo meno istorijos ir teorijos (menotyros) specialybę. Nuo 1992 m. iki šiol dirba Lietuvos edukologijos universitete dėstytoja ir Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje mokytoja (mokytoja ekspertė). Tarptautinės dailės kritikų asociacijos ir Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Aktyviai dalyvauja projektinėje, ...

Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) įgijo vaizduojamojo meno istorijos ir teorijos (menotyros) specialybę. Nuo 1992 m. iki šiol dirba Lietuvos edukologijos universitete dėstytoja ir Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje mokytoja (mokytoja ekspertė). Tarptautinės dailės kritikų asociacijos ir Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Aktyviai dalyvauja projektinėje, edukacinėje veikloje. Kuruoja, koordinuoja įvairias dailės parodas. Dažna vertinimo komisijų narė. Publikuoja straipsnius apie šiuolaikinę dailę Lietuvos periodikoje, yra dailės leidinių sudarytoja, vadovėlių „Dailės vadovėlis: 3 klasė“, „Dailės vadovėlis: 4 klasė“ autorė, mokymo ir metodinių priemonių („Menų pažinimo programa 11–12 klasėms“) rengėja, „Vaivorykštės“ 3 kl. vadovėlio dailės dalyko bendraautorė.


DARUTĖ PILIBAVIČIENĖ

Muzika

Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Ne vienerius metus vaikų meninėje studijoje „Diemedis“ vedė tėvų ir kūdikių muzikos užsiėmimus, dirbo muzikos ir tautosakos mokytoja. Šiuo metu dirba muzikos mokytoja „Diemedžio“ pradinėje mokykloje, ruošia muzikinius spektaklius, moko individualiai. Nuo 1998 m. Lietuvoje ir užsienio šalyse koncertuoja su folkroko grupe „Atalyja“.
Aktyviai d...

Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Ne vienerius metus vaikų meninėje studijoje „Diemedis“ vedė tėvų ir kūdikių muzikos užsiėmimus, dirbo muzikos ir tautosakos mokytoja. Šiuo metu dirba muzikos mokytoja „Diemedžio“ pradinėje mokykloje, ruošia muzikinius spektaklius, moko individualiai. Nuo 1998 m. Lietuvoje ir užsienio šalyse koncertuoja su folkroko grupe „Atalyja“.
Aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose (ypač domisi ankstyvuoju muzikiniu ugdymu). Vedė ne vieną praktinį seminarą mokytojams, patirtimi dalijasi straipsniuose, publikuotuose žurnaluose „Gama“, „Žvirblių takas“. Mokytojo knygos „Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams“, „Vaivorykštės“ 1–3 kl. vadovėlių muzikos dalyko bendraautorė.


BIRUTĖ BANEVIČIŪTĖ

Šokis

Choreografė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, šokio mokytoja ekspertė. Baigė Vilniaus universitetą, įvairių šiuolaikinio šokio technikų, improvizacijos ir kompozicijos, šokio pedagogikos mokėsi JAV, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Italijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje. Šiuo metu dirba Lietuvos edukologijos universiteto Meninio ugdymo katedroje. Rengia būsimuosius šo...

Choreografė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, šokio mokytoja ekspertė. Baigė Vilniaus universitetą, įvairių šiuolaikinio šokio technikų, improvizacijos ir kompozicijos, šokio pedagogikos mokėsi JAV, Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Italijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje. Šiuo metu dirba Lietuvos edukologijos universiteto Meninio ugdymo katedroje. Rengia būsimuosius šokio mokytojus, skaito paskaitas ir veda seminarus šokėjams, šokio mokytojams, choreografams Lietuvoje ir užsienyje, yra Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų bendrųjų šokio programų, metodinių rekomendacijų, šokio vadovėlių autorė.
Birutės šokio spektakliai rodomi įvairiuose tarptautiniuose šokio festivaliuose. Ji režisavo ir sukūrė choreografiją kelioms vaikų operoms ir muzikiniams spektakliams pagal A. Martinaičo, L. Vilkončiaus, B. Kutavičiaus, R. Dikčienės muziką. Juose dalyvaudavo 100–150 jaunųjų šokėjų nuo 2 iki 19 metų. 2007 m. pirmoji Lietuvoje ėmėsi kurti profesionalius šiuolaikinio šokio spektaklius vaikams, įkūrė šokio teatrą „Dansema“. Yra Šiuolaikinio šokio asociacijos steigėja ir pirmininkė.


SAULIUS ŽUKAS

Projekto vadovas

Studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Maskvos pasaulinės literatūros aspirantūroje, ten apgynė disertaciją. Dirbo MA Lietuvių kalbos ir literatūros (vėliau Literatūros ir tautosakos) institute, ėjo docento pareigas Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, buvo A. J. Greimo studijų ir tyrimo centro vadovas. Leidyklos „Baltos lankos“ įkūrėjas ir vadovas.
Poros literatūros ...

Studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Maskvos pasaulinės literatūros aspirantūroje, ten apgynė disertaciją. Dirbo MA Lietuvių kalbos ir literatūros (vėliau Literatūros ir tautosakos) institute, ėjo docento pareigas Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, buvo A. J. Greimo studijų ir tyrimo centro vadovas. Leidyklos „Baltos lankos“ įkūrėjas ir vadovas.
Poros literatūros mokslo monografijų ir kone šimto mokslinių straipsnių autorius, kelių albumų sudarytojas. Pastaraisiais metais daugiausia laiko skiria vadovėliams ir mokomajai literatūrai kurti. Svarbiausi šios srities darbai: autorinė „Literatūros teorija“ (1–2 dalys), taip pat vadovavimas projektui bei bendraautorystė rengiant 11–12 kl. literatūros vadovėlius, 11–12 kl. lietuvių kalbos vadovėlį „Žmogus ir kalba“. Kaip projekto vadovas, gimtosios kalbos, pasaulio pažinimo ir etikos dalykų bendraautoris dirba prie „Vaivorykštės“ 1–4 kl. vadovėlių.


RITA MAKARSKAITĖ-PETKEVIČIENĖ

Pasaulio pažinimas

Socialinių mokslų (edukologijos) mokslų daktarė, docentė, mokytoja ekspertė. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikaciją, apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Ne vienus metus dirbo VPU universitetinės mokyklos (Vilniaus S. Daukanto vidurinė mokykla) biologijos mokytoja. Šiuo metu dėsto Lietuvos edukologijos universitete.
Aktyvia...

Socialinių mokslų (edukologijos) mokslų daktarė, docentė, mokytoja ekspertė. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikaciją, apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Ne vienus metus dirbo VPU universitetinės mokyklos (Vilniaus S. Daukanto vidurinė mokykla) biologijos mokytoja. Šiuo metu dėsto Lietuvos edukologijos universitete.
Aktyviai dalyvauja įvairiose su domėjimosi sritimi susijusiose konferencijose, projektinėje ir ekspertinėje veikloje. Metodinių žurnalų „Gamtamokslinis ugdymas“ ir „Švietimas: politika, vadyba, kokybė“ redaktorių kolegijos narė, Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso (nacionalinio ir baigiamojo etapų) ekspertė, projekto „Žaliosios mokymosi aplinkos“ autorė ir lektorė. Pasaulio pažinimo mokymo priemonių komplekto „Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris“ (1–4 kl.) ir „Vaivorykštės“ 2 kl. vadovėlio bendraautorė.


LORETA UBAVIČIENĖ

Pasaulio pažinimas

Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos mokytoja metodininkė. „Vaivorykštės“ 1 kl. vadovėlio pasaulio pažinimo dalyko bendraautorė.

Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos mokytoja metodininkė. „Vaivorykštės“ 1 kl. vadovėlio pasaulio pažinimo dalyko bendraautorė.


RASA STASAITIENĖ ir LORETA GRABAUSKIENĖ

Gimtoji kalba

Pradinių klasių mokytojos metodininkės. Šiuo metu dirba Marijampolės Petro Armino pagrindinėje mokykloje. „Vaivorykštės“ 1 kl. vadovėlio gimtosios kalbos dalyko bendraautorės.

Pradinių klasių mokytojos metodininkės. Šiuo metu dirba Marijampolės Petro Armino pagrindinėje mokykloje. „Vaivorykštės“ 1 kl. vadovėlio gimtosios kalbos dalyko bendraautorės.


LORETA ZDANAVIČIENĖ

Dailė

Mokytoja ekspertė, šiuo metu dirba vaikų ir jaunimo klube „Kregždutė“ ir Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje. Vilniaus dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) įgijo braižybos ir vaizduojamosios dailės specialybę. Nuo 1990 m. dalyvauja grupinėse tapybos parodose, rengia asmenines parodas, dalyvauja pleneruose. Du autorės darbai iš ciklų „Laiškai į praeitį“ ir „Ženklas“ yra saugomi...

Mokytoja ekspertė, šiuo metu dirba vaikų ir jaunimo klube „Kregždutė“ ir Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykloje. Vilniaus dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) įgijo braižybos ir vaizduojamosios dailės specialybę. Nuo 1990 m. dalyvauja grupinėse tapybos parodose, rengia asmenines parodas, dalyvauja pleneruose. Du autorės darbai iš ciklų „Laiškai į praeitį“ ir „Ženklas“ yra saugomi Žemaičių dailės muziejuje Plungėje. Yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Parengė metodinius leidinius „Gamtos spalvos. Tapyba natūraliais dažais“ ir „Atgiję daiktai. Žaismingas ir kūrybingas žvilgsnis į mus supančius daiktus“. „Vaivorykštės“ 2–3 kl. vadovėlių dailės dalyko bendraautorė.


MALVINA VILIMIENĖ

Dailė

Vilniaus universitete baigė filosofijos bakalauro, Vilniaus dailės akademijoje – menotyros magistro studijas. Nuo 1999 m. dirba Jūratės Stauskaitės vaikų ir jaunimo dailės mokykloje dailės mokytoja. Aktyviai rengia metodinius seminarus pedagogams, edukacines ir meno knygas, publikuoja straipsnius spaudoje („Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, bernardinai.lt), dalyvauja radijo laidose „Kasdie...

Vilniaus universitete baigė filosofijos bakalauro, Vilniaus dailės akademijoje – menotyros magistro studijas. Nuo 1999 m. dirba Jūratės Stauskaitės vaikų ir jaunimo dailės mokykloje dailės mokytoja. Aktyviai rengia metodinius seminarus pedagogams, edukacines ir meno knygas, publikuoja straipsnius spaudoje („Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, bernardinai.lt), dalyvauja radijo laidose „Kasdienybės kultūra“ (Lietuvos radijo programa „Klasika“). 2013 m. surengė personalinę dailės parodą „Peršviečiami“ iš ciklo „Mokytojas – mokinys“ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje.
A. Šeškaus fotografijų albumų sudarytoja, Č. Lukensko poezijos ir piešinių knygos „Eilėvaizdžiai“ sudarytoja ir knygos dizaino autorė, parodos „Šviesa spalvoje“ katalogo ir metodinės medžiagos kūrėja (2013), vadovėlių „Dailės pažinimas: mokytojas – mokinys. I dalis“, „Dailės pažinimas 1“, „Dailės pažinimas 2“ , „Vaivorykštės“ 1–2 kl. vadovėlių, istorinio leidinio „Atvira pažinimo erdvė. Po dvidešimties metų“ bendraautorė.


JOLANTA KUBILIŪTĖ-VAIŠVILIENĖ

Muzika

Muzikologo, dėstytojo kvalifikaciją įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Mokytojavo Vilniaus S. Nėries, Elektrėnų meno mokyklose, Šiuolaikinės mokyklos centre, dirbo Muzikos švietimo centro pedagogų kvalifikacijos programų vadove. Šiuo metu yra Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ muzikos istorijos ir folkloro mokytoja metodininkė.
Redagavo, recenzavo, sudarinėjo ir konsultavo rengiant s...

Muzikologo, dėstytojo kvalifikaciją įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Mokytojavo Vilniaus S. Nėries, Elektrėnų meno mokyklose, Šiuolaikinės mokyklos centre, dirbo Muzikos švietimo centro pedagogų kvalifikacijos programų vadove. Šiuo metu yra Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ muzikos istorijos ir folkloro mokytoja metodininkė.
Redagavo, recenzavo, sudarinėjo ir konsultavo rengiant spaudai vadovėlius, metodinius ir populiarinamuosius muzikos leidinius ir įrašus. Vadovėlio „ Mano muzika 6“ bendraautorė (leidykla "Alma Littera"). LMTA ES projekto „Elektroniniai muzikos istorijos vadovėliai vaikų muzikos mokykloms“ bendraautorė. 2012 m. tapo „Vaivorykštės“ 3 kl. vadovėlio muzikos dalyko bendraautore.
Dalyvavo 7 mokslinėse folkloro ekspedicijose Lietuvoje ir Lenkijoje. Nuo 2001 m. – tarptautinių muzikinio ugdymo kursų ir konferencijų „Vaikas ir muzika“ organizatorė (surengta 11 konferencijų). Šiuo metu priklauso sutartinių giedotojų grupei „Ūtara“.


RASA DIKČIENĖ

Muzika

Studijavo Lietuvos muzikos akademijoje, prof. O. Balakausko kompozicijos klasėje, tobulinosi kompozicijos kursuose Berlyne (vadovavo kompozitorius Heinzas Paulis Dittrichas). Dirbo Vilniaus muzikos švietimo centro programų koordinatore ir šio centro mokyklos „Gama“ muzikos mokytoja. 1995 m. įkūrė ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo studiją „Diemedis“. Šiuo metu yra studijos direktoriaus pav...

Studijavo Lietuvos muzikos akademijoje, prof. O. Balakausko kompozicijos klasėje, tobulinosi kompozicijos kursuose Berlyne (vadovavo kompozitorius Heinzas Paulis Dittrichas). Dirbo Vilniaus muzikos švietimo centro programų koordinatore ir šio centro mokyklos „Gama“ muzikos mokytoja. 1995 m. įkūrė ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo studiją „Diemedis“. Šiuo metu yra studijos direktoriaus pavaduotoja, taip pat muzikos ir ritmikos mokytoja.
Kuria muziką ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, su jais stato vaikų operas, muzikinius lėlių spektaklius. Su „Diemedžio“ vaikų teatro trupe dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose, rengia pasirodymus vaikų ugdymo įstaigose.
Skaito pranešimus seminaruose, konferencijose, yra paruošusi metodinių priemonių muzikos mokytojams. 2007–2009 m. buvo Vilniaus m. ikimokyklinių įstaigų muzikinio ugdymo metodinės tarybos narė. Yra „Vaivorykštės“ 1–2 kl. vadovėlių, knygos „Žaidžiame teatrą“ (Baltos lankos, 2007) bendraautorė.