Apie „Vaivorykštę“

Vaivorykštė Autoriai

„Baltų lankų“ vadovėliai“ leidyklos vadovėlis „Vaivorykštė“ – integruoto ugdymo sprendimas, naujas požiūris į vaiką ir jo mokymo(si) procesą.

Idėja kurti šiuolaikišką ugdymo priemonę kilo analizuojant pradinio ugdymo sistemą, mokinių pasiekimus, poreikius, kitų šalių naujų ugdymo metodų taikymo pavyzdžius, remiantis asmeninėmis patirtimis. Apie pokyčius skatino galvoti ir suvokimas, kad šiandienos vaiko pasaulis labai skiriasi nuo buvusio prieš dešimt ar daugiau metų. Prisitaikyti ir sėkmingai veikti reikalingi kitokie gebėjimai ir kompetencijos, kuriuos ugdyti galime šiuolaikiškais metodais ir priemonėmis.

Vadovėlio „Vaivorykštė“ turinys ir metodika grindžiama integruoto mokymo principais. Jungiant mokomuosius dalykus ne tik efektyviai perimamos dalykinės žinios, bet kartu formuojamas pasaulio, kaip nedalomos visumos, suvokimas. Tai skatina vaikus mąstyti, lyginti, analizuoti, žadina norą pažinti, motyvuoja mokytis.

Kiekvienos klasės vadovėlį sudaro 9 knygos. Kiekvienoje mėnesiui skirtoje knygoje pateikiama visų mokomųjų dalykų medžiaga. Kiekviena knyga turi abstrakčią mėnesio ir konkretesnes savaičių temas, kurios remiasi Pasaulio pažinimo programa. Šio dalyko temos gana plačios, glaudžiai susisiejančios su visais kitais mokomaisiais dalykais. Taigi vadovėlyje derinami du tinkleliai: temų, kurios jungia visus dalykus, ir dalyko metodikos, kuriai skiriama ne mažiau dėmesio, nes to reikalauja ugdymo programos.

Aiški ir logiška vadovėlio struktūra leidžia mokytojui sklandžiai organizuoti mokymo procesą. Užduotys parengtos atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnį, skirtingus poreikius ir galimybes. Skatinami aktyvūs mokymo metodai, vaikams leidžiama patirti, atrasti, išbandyti, kurti.

Vadovėlio turinys artimas vaikui. Pateikiama medžiaga siejama su kasdiene mokinio patirtimi ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Specialiai šiam vadovėliui kuriami pasakojimai, kuriuose veikia pasikartojantys personažai, skatina mokinius tapatintis su savo amžiaus veikėjais. Jų keliami klausimai provokuoja svarstyti apie rūpimas problemas, ragina remtis ir dalytis savo patirtimi.

Vadovėlį papildo ir tokiais pat principais paremtos kitos komplekto dalys – pratybų sąsiuviniai, mokytojo knyga, kompaktinės plokštelės. Šiuo metu rengiama interaktyvi mokymo(si) turinį papildanti ir praplečianti priemonė, padėsianti mokytojams lengvai ir greitai pasiruošti pamokoms, užtikrinsianti įdomų ir veiksmingą mokymos(si) procesą.

„Vaivorykštės“ autoriai siekia, kad mokymas(is) būtų konstruktyvi trijų partnerių (vaiko, tėvų ir mokytojo) veikla. Tėvai skatinami įsitraukti, domėtis, dalyvauti ugdymo procese ir taip padėti vaikui pasiekti puikių mokymosi rezultatų.

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas

Logo Esf

Practica Logo